Annettecoacht loopbaancoach Delft

Je staat op een kruispunt in jouw loopbaan. Je weet nog niet hoe jouw volgende stap eruit ziet. Soms maak je zelf de keuze voor een volgende stap, soms wordt er voor jou gekozen bijvoorbeeld door gedwongen ontslag. Ongeacht de situatie, jij vindt het belangrijk om uit te zoeken welk type werk op dit moment écht bij jou past. Op welke manier kun je jouw kwaliteiten en vaardigheden maximaal inzetten? En wat valt er eventueel nog bij te leren!

Loopbaantraject

Bij deze zoektocht kan Annettecoacht jou ondersteunen. In een loopbaantraject breng je in kaart wie jij bent, wat jij kunt en wat jij wilt. En ook hoe anderen jou ervaren. De loopbaaninstrumenten dagen jou uit om net een stapje verder te kijken dan je doorgaans in het dagelijks leven doet. De aanpak is vraaggericht. Eerst brengen we jouw wensen en behoeften in kaart en daarna bekijken we de mogelijkheden in de buitenwereld. Vanuit de overtuiging dat als je écht weet wat je wilt en daar 100% voor gaat, dat je dan de kans op succes vergroot. Je formuleert concrete acties om jouw doel te bereiken.

voor meer informatie verwijs ik uw naar de website van: Annettecoach loopbaancoach delft